Español | English

Logo CERTEC
Centre d'estudis del risc tecnològic

Presentació

UPC
IEC

El Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC) és una organització que té per objectius la recerca i la formació en els diversos camps del risc tecnològic.

Va ser creat l'any 1992 per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

El CERTEC està acreditat per la Generalitat de Catalunya com a Entitat Avaluadora dels estudis de seguretat (AR, AQR, PAU, etc.) d'empreses afectades per la legislació d'accidents greus, en compliment del decret 174/2001, pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

Vídeo de presentació (en anglès).

Qui som?

El CERTEC està format per una vintena de persones entre professors, investigadors i estudiants de postgrau.

Es duen a terme programes de recerca relatius als diferents aspectes del risc tecnològic i de l’impacte ambiental: modelització matemàtica d’accidents greus, incendis, explosions, núvols tòxics, transport de materials perillosos, impacte ambiental accidental, estudis d’accidentalitat a la indústria, etc. El CERTEC realitza també recerca avançada en l'àmbit dels incendis forestals i desenvolupant metodologia de monitorització mitjançant termografia infraroja. Alguns d’aquests programes es desenvolupen en el marc de la col·laboració internacional, altres per a l’administració i altres per a empreses. El CERTEC investiga també accidents per a companyies d’assegurances, empreses o jutjats.

El Centre d’Estudis del Risc Tecnològic du a terme també una important tasca de formació, participant en l’organització de cursos, seminaris i jornades. Té també intenses relacions internacionals, materialitzades en projectes de recerca conjunts i programes de intercanvi d’investigadors i d’estudiants.

Contacta'ns

El CERTEC es troba situat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
c/ Eduard Maristany 10-14
Edifici I, 5a Planta
08019 - BARCELONA
Telephone: (+34) 934 016 675
Fax: (+34) 934 017 150
e-mail: email
Logo CERTEC
© CERTEC - Centre d'Estudis del Risc Tecnològic | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.